საძირკვლის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა

  • ლოკაცია:შავიშვილის ქ. #3
  • ობიექტი:მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
  • ჩატარებული სამუშაო:საძირკვლის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა
  • მასშტაბი:150 კვ.მ
  • ხანგრძლიობა:3 კვირა
  • დამკვეთი:შპს სპექტრი
საძირკვლის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა
Adli banner
Adli banner