საძირკვლის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა

  • Location:შავიშვილის ქ. #3
  • Object:მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
  • Work performed:საძირკვლის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა
  • Scale:150 კვ.მ
  • Duration:3 კვირა
  • Customer:შპს სპექტრი
საძირკვლის ჰიდროიზოლაციის მოწყობა
Adli banner
Adli banner