სახურავზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა

  • ლოკაცია:მუხრან მაჭავარიანის 3ა
  • ობიექტი:მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
  • ჩატარებული სამუშაო:სახურავზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა
  • მასშტაბი:800 კვ.მ
  • ხანგრძლიობა:
  • დამკვეთი:შპს კოლოსი
სახურავზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა
Adli banner
Adli banner