საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ამწის ტექნიკური მომსახურება

  • ლოკაცია:ქუთაისი
  • ობიექტი:მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
  • ჩატარებული სამუშაო:COMANSA ამწის ტექნიკური მომსახურება
  • მასშტაბი:
  • ხანგრძლიობა:1 დღე
  • დამკვეთი:შპს ლუჯი ჰაუსი
ამწის ტექნიკური მომსახურება
Adli banner
Adli banner