საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

კოშკურა ამწეების მონტაჟი, დემონტაჟი და გეგმიური მომსახურება

  • ლოკაცია:აბულაძის #1
  • ობიექტი:სასტუმრო
  • ჩატარებული სამუშაო:კოშკურა ამწის მონტაჟი, დემონტაჟი, გეგმიური მომსახურება
  • მასშტაბი:
  • ხანგრძლიობა:5 დღე
  • დამკვეთი:რედკო გუდაური
კოშკურა ამწეების მონტაჟი, დემონტაჟი და გეგმიური მომსახურება
Adli banner
Adli banner