საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა

  • ლოკაცია:ლუბლიანას ქ. #70
  • ობიექტი:სამედიცინო ცენტრი
  • ჩატარებული სამუშაო:ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
  • მასშტაბი:4000
  • ხანგრძლიობა:4 თვე
  • დამკვეთი:შპს „სამედიცინო ინოვაციების ცენტრი“
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
Adli banner
Adli banner