საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა

  • ლოკაცია:მიქელაძის ქ. #10
  • ობიექტი:ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი
  • ჩატარებული სამუშაო:ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
  • მასშტაბი:400
  • ხანგრძლიობა:1 თვე
  • დამკვეთი:ვანო ჩხიკვაძე
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
ფასადზე თერმოიზოლაციის მოწყობა
Adli banner
Adli banner