საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

კოშკურა ამწის მონტაჟი, დემონტაჟი, გეგმიური მომსახურება

  • ლოკაცია:გორგასლის #4
  • ობიექტი:სასტუმრო "Tbilisi waterfall"
  • ჩატარებული სამუშაო:კოშკურა ამწის მონტაჟი, დემონტაჟი, გეგმიური მომსახურება
  • მასშტაბი:
  • ხანგრძლიობა:5 დღე
  • დამკვეთი:შპს ბიმშენი
კოშკურა ამწის მონტაჟი, დემონტაჟი, გეგმიური მომსახურება
Adli banner
Adli banner